Bir 2007 IOF Projesi

Bir 2007 IOF projesi olan, Prof. Dr. Şansın
Tüzün'ün senaryosunu yazdığı ve Dr. Mustafa
Altıoklar'ın yönettiği Osteoporoz konulu
tanıtım filmi

Tanıtım filmini gör

Yaşlanan Kadın ve Ayna

Osteoporoz hasta Derneğinin, osteoporoza
bağlı kırıklara karşı farkındalığı arttırmaya
yönelik filmlerin ikincisi: Yaşlanan kadın ve
Ayna senaryosunu Prof.Dr. Şansın Tüzün'ün
yazdığı filmde Suna Selen oynadı

Tanıtım filmini gör

Derneğin amaçları arasında osteoporoz konusunda farkındalık yaratmak, osteoporoz hastalarının yaşam kalitesini artırmak, kemik kırılmaları ve düşmeyi engellemek, osteoporoz konusunda sosyal problemleri çözmek, eğitim vermek ve toplantılar düzenlemek ve bu amaçlara ulaşmak için benzer dernek ve kurumlar ile işbirliği yapmak yer almaktadır.

Osteoporoz Hasta Derneği, hasta hikayeleri ve bilimsel makaleler ile International Osteoporosis Action Journal adlı dergiyi desteklemektedir.

Copyright © 2012 Osteoporoz Hasta Derneği