Bir 2007 IOF Projesi

Bir 2007 IOF projesi olan, Prof. Dr. Şansın
Tüzün'ün senaryosunu yazdığı ve Dr. Mustafa
Altıoklar'ın yönettiği Osteoporoz konulu
tanıtım filmi

Tanıtım filmini gör

Yaşlanan Kadın ve Ayna

Osteoporoz hasta Derneğinin, osteoporoza
bağlı kırıklara karşı farkındalığı arttırmaya
yönelik filmlerin ikincisi: Yaşlanan kadın ve
Ayna senaryosunu Prof.Dr. Şansın Tüzün'ün
yazdığı filmde Suna Selen oynadı

Tanıtım filmini gör

Osteporoz İlaçlarının Yazılımı İle İlgili Olarak “Osteoporoz Hasta Derneği’nin” Yaptığı İtiraz ve SGK'dan Gelen Yanıt 08 Ağustos 2012 Çarşamba

SGK Başkanlığı, Ankara

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç Ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanı

Sn. Dr. Hanefi Gök

12.10.2009 tarihinde yayınlanarak, 19.10.2009 tarihinde yürürlüğe giren, “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” doğrultusunda osteoporoz tedavisi alanında uygulanacak kararların bilimsel kriterler ve bilimsel görüşler gözetilmeden kısa vadeli ekonomik kaygılarla alındığını görmekteyiz. Aşağıdaki nedenlerle osteoporoz alanında 12.10.2009 tarihinde yapılan değişikliklerin iptal edilmesini ve mevcut şekliyle devam etmesi konusunda görüşlerimizi dikkatinize sunarız.;

1. Tebliğin 4. maddesi Osteoporoz bölümü ile ilgili 12.7.17 maddesi ulusal ve uluslarası Osteoporoz bilimsel tedavi kriterlerine ve tedavi kılavuzlarına uygun değildir. Maddede belirtilen

''Patolojik kırığı olmayan 65 yaş altı hastalarda; lomber bölgeden posteroanterior yapılan KMY ölçümünde lomber total (L1-L4 veya L2-L4) veya femur total veya femur boynu KMY ölçümünde T değerlerinden herhangi birinin -3 veya daha düşük olması" tedavi kılavuzlarında önerilen kriterlerin dışında kullanıma neden olacak ve hastanın tedaviye erişimi zorlaşacaktır.

2. Kurul raporu vb. zorlaştırıcı ve kısıtlayıcı uygulamalarla ülkemizdeki uzman hekimlerin dahi yeni tedavi seçeneklerini deneyim ve gözlemleme hakkı zorlaştırılarak bilimsel geriliğe götürürken, uzman hekimlerin tedavi seçenekleri arasından hasta için en uygun tedaviyi seçme hakları kısıtlanarak sadece bir grup ilacın daha rahat reçetelenebilme imkanı oluşacaktır İlaçların Sağlık kurulu raporu koşulu ile reçetelendirilebilmesi hekimin kendi kararını sorgular ve hekimin tedaviyi uygulamasını zorlaştıran bir uygulamadır. Ayrıca tedavi alan hastaları 2. basamak tedavi kurumlarına yönlendirerek bu kurumlardaki yükün artmasına ve 3 uzmanın bulunmadığı yerlerde yaşayan hastaların ilaca erişimi için yol masrafları yapmalarına ve çalışma kayıplarına neden olacaktır,

Hastanın uygun tedaviye ulaşamaması nedeniyle orta vadede tedavi giderlerinin katlanarak artacağı ve devlete daha fazla yük getireceğini: gerek hastalar, gerek hekimler açısından adil bir uygulama olmaması nedeniyle

Ayrıca, ilaç harcamalarında oluştuğunu düşündüğünüz bütçe açığının osteoporoz gibi yaşlanan nüfüsun en önemli sağlık problemlerinden birinde kısıtlama uygulayarak dengeli olmayan bir dağılımla kapatılmaya çalışılmasının, hastalar ve gerek hekimler açısından adil bir uygulama olmaması nedeniyle osteoporoz alanında 12.10.2009 tarihinde yapılan değişikliklerin iptal edilmesini ve mevcut şekliyle devam etmesinin uygun olduğu kanaatindeyiz.

Osteoporoz Hasta Derneği, hastaların hakları ile yakından ilgilenen , koruma ve tedavi ile ilgili bilgileri izleyen bir dernek olarak bu itirazları bildirmeyi görev bilmektedir.

Saygılarımızla,

Osteoporoz Hasta Derneği Yönetim kurulu adına,

Prof.Dr. Ülkü Akarırmak

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Osteoporoz Hasta Derneği BaşkanıTC

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLAÇ VE TIBBİ MALZEME MEVZUATI DAİRE BAŞKANLIĞI

06.11.2009

Sayı: B.12.1.SGK.0.1 / GSS / 14.515.890

Konu: Talebiniz hakkında

Prof.Dr Ülkü AKARIRMAK

İstanbul Üniversitesi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABDOsteoporoz ilaçlarının kullanım koşullarına ilişkin 12.10.2009 tarihinde Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan düzenlemeye ilişkin olarak Osteoporoz Hasta Derneği’nin başvurusu incelenmiştir.Yapılan eleştiriler aşağıdaki şekilde değerlendirilebilir;

1- Düzenlemenin bilimsel tedavi kriterleri ve tedavi kılavuzlarına uygun olmadığı yönündeki eleştiriye ilişkin olarak, söz konusu düzenleme 03.07.2009 ve 15.09.2009 tarihlerinde yapılan iki ayrı,konu ile ilgili akademisyenlerden oluşan geniş katılımlı toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda yapılmıştır. Söz konusu katılımcılar ülkemizin sayılı Eğitim Araştırma ve Üniversite hastanelerinde çalışan ve günlük pratikte bu hastalıkları tedavi eden, bilimsel tedavi kriterleri ve tedavi kılavuzlarına vakıf uzman hekimlerdir.

2- ‘Yeni tedavi seçeneklerini deneyim ve gözlemleme’ klinik araştırma sürecini çağrıştırmaktadır ki tüm dünyada klinik araştırmaların kural ve koşulları açıktır.Ödeme kapsamında reçeteleme klinik araştırma çerçevesi içerisinde tanımlanamaz. Ödeme kapsamında bulunup, birbirlerine klinik üstünlüğü olmayan ilaçlar arasından fiyatı en makul olanın önceliklendirilmesi, tüm dünyada ödeme kurumlarının yaklaşımlarına benzerdir ve bilimseldir.

Maliyet etkililiği en uygun olan ilaçların reçetelenmesinde tek uzman hekim raporu yeterli ve herhangi bir uzman hekim tarafından reçetelenebilmesi mümkündür.Sağlık kurulu raporu gerekliliği, aynı klinik sonuçlar için maliyeti daha yüksek olan ürünler için söz konusudur.

Yukarıda sayılan nedenlerle ilgili düzenlemenin ‘osteoporoz gibi yaşlanan nüfusun en önemli sağlık problemlerinden birinde kısıtlama’ olarak tanımlanması son derece yanlıştır.

Söz konusu düzenleme ekle tutanakları yer alan toplantılar, taşra teşkilatlarımızdan bildirilen sıkıntılar, uluslar arası uygulamalar, rehberler ve maliyet etkililik analizleri de dikkate alınarak yapıldığından mevcut haliyle uygulanmaya devam edilmesi tarafımızca uygundur

Bilgilerinize rica ederim.

Namık KAYA

Genel Müdür. V .

Copyright © 2012 Osteoporoz Hasta Derneği